Veelgestelde vragen

Tech

ZZP

Ja, als je technische opdrachten namens Roamler uitvoert is het noodzakelijk om zzp'er te zijn of worden (over het worden van een zzp'er later meer). Zo ben je geheel baas over je eigen tijd en schema en kies je zelf waar, wanneer en hoeveel je werkt.

Via het Roamler platform kun je als ZZP’er heel makkelijk jouw Roamler administratie bijhouden. Zo krijg je bij elke Roamler uitbetaling automatisch een factuur van je verdiensten én wordt de BTW toegevoegd. Zo hoef je nooit meer zelf een factuur op te stellen en kun je de BTW gemakkelijk terugvinden op de factuur.

Toevoeging BTW: Stel je hebt succesvol een taak voor €40 uitgevoerd, dan is dit geld automatisch bijgeschreven op jouw Roamler account. Wanneer je de €40 laat uitbetalen naar jouw bankrekening ontvang je aanvullend 21% BTW, ofwel €48,40.

Als je al staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) beschik je als het goed is al over een BTW-nummer. Je dient activiteiten van je onderneming altijd zo goed en volledig mogelijk te beschrijven, het kan dus zijn dat deze beschrijving (nog) niet helemaal aansluit bij de werkzaamheden die je vanaf nu ook via Roamler zal uitvoeren. Mocht je activiteiten willen toevoegen aan de beschrijving van je onderneming (activiteiten via Roamler), kun je dit wijzigen in jouw account op www.kvk.nl. Je kunt daar inloggen met jouw DigiD.

Absoluut! Als zzp'er vind je de uit te voeren taken in de Roamler app. Let er op dat je alle facturen die je als Roamler Tech'er uitdraait, ook meeneemt in je aangiftes.

Zoals tevens hierboven benoemd, kan het zijn dat de huidige beschrijving van jouw onderneming (nog) niet voldoende aansluit bij de werkzaamheden die je voor Roamler uitvoert. Het is dus aan te raden om de nieuwe activiteit eerst, nog voordat je het BTW nummer ook hiervoor gaat gebruiken, aan de beschrijving toe te voegen. Neem bij vragen hierover contact op met de Belastingdienst en/of KvK.

Ja, dat is er! Het KvK-nummer krijg je bij inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De kosten hiervoor bedragen €50. Na inschrijving verstrekt de Belastingdienst tevens een BTW nummer.

Heb je de keuze gemaakt om te beginnen als zzp'er? Dan zijn er verschillende dingen die je moet 'ondernemen'.

 1. KvK inschrijving Het is verplicht om je in te schrijven in het Handelsregister. De Kamer van Koophandel geeft jouw gegevens automatisch door aan de Belastingdienst. Je ontvangt tevens een eigen BTW-nummer. Hierover later meer.

 2. Administratie op orde Wanneer je zzp’er bent, gaat er tijd zitten in administratie. Denk aan: facturen, het bewaren van bonnetjes, het berekenen van je eigen salaris en het aangeven van omzet- en inkomstenbelasting.

 3. Verzekeringen regelen Je bent als zelfstandige niet automatisch verzekerd voor inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid, ziekte of gebrek aan opdrachten. Je kunt daarom zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Daarnaast kun je ervoor kiezen een aansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers af te sluiten. Let wel dat je, om zo'n verzekering af te kunnen sluiten, eerst een KvK-nummer nodig hebt. Over dit onderwerp later meer.

Wat zijn mijn verantwoordelijkheden? Bij zelfstandig ondernemen komen uiteraard verantwoordelijkheden kijken. De volgende twee verantwoordelijkheden gelden vrijwel altijd en voor iedere soort ondernemer:

 1. Aangifte BTW Als zzp'er moet je BTW aangifte doen, ook als je een periode niet hebt gewerkt. Hierover later meer.

 2. Aangifte omzet- en inkomstenbelasting Als zzp'er ben je zelf verantwoordelijk voor het berekenen van het bedrag waarover je belasting betaalt. Ook hierover later meer.

Je bent als zzp'er niet automatisch verzekerd en bent dus zelf verantwoordelijk voor eventuele bijkomende risico’s. Zo ben je niet verzekerd voor (langdurige) ziekte of ongelukken tijdens werktijd. Je hebt wel al een eigen ziektekostenverzekering (verplicht in Nederland), maar ontvangt dan geen doorbetaald loon. Je bent tevens niet verzekerd voor toegebrachte schade aan anderen, gebouwen of middelen tijdens werktijd.

De term 'Beroepsaansprakelijkheid' slaat op de aansprakelijkheid van ondernemingen voor gemaakte fouten tijdens het uitoefenen van beroepsmatige activiteiten.

Zie hier een overzicht van alle mogelijk af te sluiten verzekeringen.

Belastingaangifte

Als zzp'er zul je aan twee soorten belasting moeten voldoen:

 1. Inkomstenbelasting Als je inwoner van Nederland bent, of in het buitenland woont maar vanuit Nederland inkomsten ontvangt, dan moet je daarover belasting afdragen. Belasting draag je af over inkomen, financiële belangen in een vennootschap, spaargeld en beleggingen. De aangifte van je inkomstenbelasting doe je elk jaar in maart of april (uiterlijk 1 mei).

 2. Omzetbelasting Als je daarnaast een eigen bedrijf of zelfstandig beroep hebt, draag je ook nog BTW af over de omzet die je draait. Dit wordt omzetbelasting genoemd. Omzetbelasting staat ook wel bekend als de 'BTW-aangifte'. BTW-aangifte doe je online, door in te loggen in de zakelijke portal op de website van de Belastingdienst. Doe je dit voor het eerst? Dan is het mogelijk dat je dit eenmalig op papier moet doen. Wanneer je als ondernemer bent ingeschreven, krijg je een brief met daarin informatie over het tijdvak waarin je aangifte moet doen; dit zal meestal per kwartaal zijn. Maar, je kunt de Belastingdienst verzoeken dit maandelijks of jaarlijks te doen.

Hoeveel je afdraagt, hangt geheel af van het aantal uren dat je hebt gewerkt en hoeveel je per uur verdiende. Je doet tevens BTW-aangifte als je over een periode niks (€0,-) hebt verdiend. Op jouw ontvangen facturen kun je exact zien hoeveel BTW je hebt ontvangen.

Verdeling van de kwartalen: Kwartaal 1 (januari, februari, maart). Aangifte doe je uiterlijk op 30 april. Kwartaal 2 (april, mei, juni). Aangifte doe je uiterlijk op 31 juli. Kwartaal 3 (juli, augustus, september). Aangifte doe je uiterlijk op 31 oktober. Kwartaal 4 (oktober, november, december). Aangifte doe je uiterlijk op 31 januari. Tijd voor de BTW-aangifte! Vind via onderstaande 'knop' de inlogpagina van de Belastingdienst om een BTW-aangifte te realiseren. Log in bij de Belastingdienst https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/inloggen-voor-ondernemers

1: Klik als eerste stap op 'omzetbelasting'. Hier worden reeds ingestuurde BTW-aangiften en nog openstaande aangiften weergegeven. Klik vervolgens op een openstaande aangifte. Vul bij de vraag 'Heeft u in dit tijdvak iets aan te geven?' 'ja' in. Indien je het afgelopen kwartaal niet als zzp-er hebt gewerkt, kies hier dan 'nee'. Vul volgens je voor- en achternaam in. Er wordt gevraagd om een 'contactpersoon', vul hier de naam van jouw boekhouder in. Mocht je geen boekhouder hebben, dan kun je hier je eigen naam invullen.

2: Als volgende stap kom je bij 'rubriek 1: Binnenland'. Bij de eerste vraag over de omzetbelasting vul je jouw omzet en BTW (van de omzet) in. De andere velden mag je overslaan / leeg laten wanneer deze niet op jou van toepassing zijn.

3: De volgende stap, 'rubriek Buitenland' is meestal niet van toepassing wanneer je enkel werkzaam bent geweest als zzp'er via Roamler. Indien dit het geval is, kun je direct doorgaan en op akkoord klikken.

4: Als laatste volgt 'rubriek 5: Voorbelasting en Kleineondernemingsregeling'. De eerste vraag (vraag 5a) is al automatisch voor je ingevuld; dit is gebaseerd op de antwoorden de je al eerder gaf bij 'rubriek 1: Binnenland'. Bij de tweede vraag (vraag 5b) 'voorbelasting' moet je - zoals de naam het al verklapt - jouw zorgvuldig berekende voorbelasting invullen. Voorbelasting is het bedrag wat je qua kosten aan BTW hebt betaald.

Ja, in sommige gevallen wel. Dit geldt voor ondernemingen die onder de 'kleine ondernemersregeling' vallen. Onder dit kopje vind je hoeveel (en wanneer) vermindering van omzetbelasting van toepassing kan zijn.

Indien de verschuldigde BTW van een jaar minder dan €1883,- is, kom je in aanmerking voor de zogeheten Kleineondernemersregeling. Hiermee kun je vermindering krijgen op de door jou af te dragen omzetbelasting/BTW. Als je zelfs onder de €1345,- euro aan BTW per jaar blijft, hoef je mogelijk helemaal geen BTW af te dragen. Opgelet: vermindering van BTW moet niet verward worden met het helemaal niet betalen van belasting. Houd daarbij ook rekening met de jaarlijks verplichte inkomstenbelasting. Wat betreft de inkomstenbelasting, bestaat er zelfs nog een mogelijkheid een zelfstandigenaftrek toe te passen.

Als je ervoor kiest bij een kwartaalaangifte de optie 'Vermindering volgens Kleineondernemersregeling' te gebruiken, dan zal je aangifte op nul uitkomen. Hierdoor hoef je niet direct BTW af te dragen. Blijkt achteraf (aan het einde van het jaar) dat je toch de grens van de Kleineondernemersregeling bent gepasseerd, dan zul je alsnog het BTW bedrag moeten betalen.

Technische taken

Bel de klant z.s.m. wanneer het niet lukt om volgens afspraak te arriveren. Probeer in goed overleg met de klant een nieuwe afspraak te maken. Geef vervolgens de gemaakte afspraak aan ons door.

Ja! Het is niet toegestaan om de werkbon achteraf in te leveren. Zodra je bij de klant aankomt, open je direct de app en start je met het invullen van de opdracht. Lever de werkbon in als je klaar bent met de klus en alle vragen hebt beantwoord. Alle taken hebben tijd- en locatiestempels, dus het is belangrijk dat je alles ter plaatse invult.

Als je de werkbon achteraf inlevert, dan kunnen wij geen goede controle op juistheid uitvoeren. Dit wordt dan ook gezien als een poging tot fraude, en heeft mogelijk gevolgen voor de uitbetaling. Kan dit niet anders (bijv. bij een storing met de app)? Geef dit dan z.s.m. aan ons door!

Bij iedere foto die je via de app maakt staan een tijdstempel en coördinaten. Op deze manier kunnen wij aan de klant bewijzen dat je hier geweest bent. De foto’s brengen de vooraf-situatie en jouw werk in beeld. Deze informatie hebben we nodig om de werkbon te beoordelen, en is daarnaast zeer belangrijk bij eventuele signalen of klachten.

Zodra je bij de klant arriveert/op locatie aankomt, dien je in te loggen in de Roamler app en de opdracht te starten. Vervolgens vul je alle vragen in, en voltooi je de taken. Voor de meeste taken dien je ook ter plaatse foto’s te maken. 

Alle vragen en foto’s worden voorzien van een tijdstempel en locatiestempel. Het is belangrijk dat je direct na afloop de taak ter plaatse voltooit en inlevert. Lever de opdracht dus niet in als je al bij de klant weg bent. Kan dit niet anders? Licht dit toe in de werkbon, en neem z.s.m. contact met ons op.  

Dit verschilt per situatie, en varieert per project.      Als je al bij de klant bent, dan kun je dit in de werkbon aangeven. Bijvoorbeeld:  - Als de klantsituatie ongeschikt/ontoegankelijk blijkt.  

 • Als je volgens afspraak arriveert, maar de klant is niet thuis.  
 • Als blijkt dat er geen meerderjarige aanwezig is (om de werkbon te ondertekenen)  Wanneer je de bijbehorende stappen doorloopt, vind je meer informatie.     Als je de afspraak vooraf wilt annuleren, dan kun je dit doen via de app. Het is hierbij belangrijk dat je dit aan ons laat weten (bijv. via de chat of de monteurslijn).

Zonder ingestuurde werkbon kunnen wij de werkzaamheden niet beoordelen en monitoren, en weten we niet of de opdracht (volledig) is uitgevoerd. We zullen dan contact met je moeten opnemen voor meer informatie, en om je te vragen de werkbon alsnog in te sturen.   Ook kunnen we de opdracht pas uitbetalen na ontvangst werkbon.

Klik op je account. Je uitgevoerde opdrachten staan bovenaan, in het ‘activiteitenoverzicht’.    

We slaan zelf geen biometrische gegevens op. Het gaat enkel om het gebruik van de gegevens, en deze blijven op de telefoon opgeslagen. Dit is nodig om de veiligheid te garanderen. Daarnaast is het makkelijker, omdat je niet steeds opnieuw een pincode hoeft te kiezen.

Wil je nog steeds geen gebruik maken van biometrische gegevens? Dan dien je alsnog de stappen te volgen voor het toestaan van het gebruik van biometrische gegevens. Na installatie van de app, kun je deze optie alsnog uitzetten via de instellingen in de app. 

Heb je nog geen biometrische gegevens ingesteld?   Ga naar de instellingen van je telefoon -> Biometrie en Beveiliging -> creëer Face ID en vingerafdruk.

Let op: De spelregels voor het annuleren van een opdracht variëren per project.   

Open in de app ‘mijn agenda’, en:   - swipe de taak die je wilt annuleren naar links.    of 

 • Open de taak, klik rechtsbovenin op de drie puntjes ‘…’, selecteer in het drop-down menu ‘annuleer taak’.  

Licht de reden voor annulering toe.  

Je bent volledig vrij om zelf te bepalen welke taken je gaat uitvoeren. Als je echter een taak accepteert, dan verwachten we van je dat je deze volgens afspraak uitvoert. Overleg tijdig met ons indien dit niet mogelijk blijkt.

Dit hangt af van het project/opdracht. De afspraak is om te rijden op de afgesproken datum/tijd, echter zijn er uitzonderingen. Denk dan aan autopech, ziekte etc.  Het is hierbij de bedoeling dat je eerst zelf contact opneemt met de klant om een alternatieve afspraak voor te stellen.  Als de klant akkoord gaat met jouw voorstel, dan dien je de nieuwe afspraak aan ons door te geven zodat we dit kunnen aanpassen in ons systeem.  Zie je een klus openstaan met een afspraak binnen 48 uur, maar kan je deze alleen op een ander moment uitvoeren? Overleg dan eerst met ons Support team voordat je de klus oppakt. Je kunt overigens niet iedere taak accepteren, en deze vervolgens herplannen. Het is de bedoeling dat je alleen taken accepteert die passen in jouw agenda. De precieze spelregels kunnen variëren per project.   

Een taak is een klus/opdracht die we toevoegen aan de Roamler app. Iedere taak bevat details over de opdracht, zoals het klustype, afspraakdatum/tijd, locatie en de bijbehorende vergoeding (reward). De taak zelf bestaat uit een vragenlijst (werkbon) over de opdracht. Deze vul je in tijdens het uitvoeren van de klus. Je kunt de werkbon insturen ter beoordeling nadat je alle vragen hebt beantwoord.

In de app zie je openstaande opdrachten binnen jouw regio. Klik op dit icoon. In de opdracht lees je wat er van je verwacht wordt. Klik op ‘accepteer taak’ als je de opdracht wilt uitvoeren. Hierna sta jij gekoppeld aan de klus, en verschijnt de opdracht in jouw agenda. Klik op  voor een overzicht van alle taken die je geaccepteerd hebt.

Let op: de opdracht staat uitgelegd in de taak. Start direct bij aanvang van de klus met het invullen van de werkbon, en verstuur deze na afloop. Door de werkbon volledig en volgens de spelregels in te vullen, verzeker je jezelf van een snelle en volledige uitbetaling. 

Bekijk en accepteer dagelijks nieuwe betaalde klussen, direct via de Roamler app. Jij bepaalt zelf wanneer, waar en hoeveel je werkt! Registratie is gratis en vrijblijvend.     In drie stappen de Roamler app gebruiken:  

 • Registreer jezelf en volg de onboarding  
 • Kies een taak die past bij jouw interesses en schema 
 • Rijd naar de klant, voer de klus uit, en krijg binnen 5 werkdagen uitbetaald.  

Voor alle vragen rondom planning, zowel voor openstaande klussen als geaccepteerde, kun je contact opnemen met ons Support Team. Gebruik hiervoor de chatfunctie in de app, of bel naar de monteurslijn. De monteurslijnen zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 9:00 – 17:00:     

 • Algemene Monteurslijn: 020 7219402  

 • Klushulp Monteurslijn: 020 3230373 

  Heb je vragen over de onboarding of over betalingen? Neem dan contact op met de Community Manager van het desbetreffende project.

Betalingen

Nadat je een klus hebt afgerond, stuur je de werkbon in ter beoordeling. Is je werkbon goed gekeurd? Dan wordt het bedrag toegevoegd aan het saldo van jouw Roamler account. Hier kun je via de knop ‘uitbetalen’ het bedrag overschrijven naar jouw bankrekening.   

De vergoeding is afhankelijk van de opdracht die je uitvoert. Sommige opdrachten kosten meer tijd, en vereisen meer technische certificaten. Zulke opdrachten hebben een hogere vergoeding. Kortere en minder complexe klussen hebben een lagere vergoeding. We streven ernaar om met onze klanten te allen tijde een eerlijke prijs te bedingen.  

Iedere opdracht heeft een eigen prijs/reward. De reward is onder andere gebaseerd op de geschatte arbeidstijd.

Dit varieert per project en/of klus. Sommige klussen hebben een vaste vergoeding. Je vindt de bijbehorende vergoeding (reward) in de opdracht.

Je ontvangt automatisch een e-mail met een factuur wanneer je geld van jouw Roamler account laat overschrijven naar jouw bankrekening. Als je jouw saldo niet uitbetaalt, ontvang je ook geen (automatische) factuur. We versturen geen eindejaar afrekening.