De zorg verbeteren waar de zorg begint: indiceren

We zijn nu bijna 5 jaar verder, hoe is het de afgelopen jaren vergaan? Wat heeft het herinrichten van deze zorgactiviteit voor de zorgprofessional betekend?

Een terugblik

Vóór 2015 bepaalde de overheid via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hoeveel zorg mensen thuis kregen. De reden om het indiceren bij wijkverpleegkundigen neer te leggen was dat wij dichterbij de patiënt staan en met ons beroepsprofiel uitstekend in staat zijn om te bepalen wat er voor de patiënt nodig is. De wijkverpleegkundige is de spin in het web en overziet de situatie in de wijk en de situatie thuis met alle ondersteunende factoren van dien. Wij kunnen, samen met het team, het beste inschatten welke zorg echt noodzakelijk is, maar ook hoe de zelfredzaamheid van de patiënt het langst behouden wordt.

Hoe gaan we echter om met de huidige uitdagingen in de praktijk? De wijkverpleegkundige moet indiceren, coachen, samenwerken en preventieplannen opstellen in de wijk; met als groter doel de wijk en cliënt zo gezond mogelijk te maken en te behouden. Maar hoe houd je dit bij wanneer cliënten in grote getale zorg behoeven? Het uit zich in veel en vooral veelomvattende indicaties met een hoop bijkomende administratie, waarbij er rekening gehouden moet worden met criteria van het verpleegkundig normenkader en de eisen van de zorgverzekeraar. Een andere bijkomstigheid is dat er veel diversiteit in het proces van indiceren bestaat. Iedere professional heeft door diversiteit aan werkervaring verschillende kennis, kunde en competenties opgebouwd. En hoewel de kern voor iedere professional hetzelfde is (blijf zo dicht mogelijk bij de cliënt en help de cliënt zo zelfstandig mogelijk te leven), kunnen er zeker paden bewandeld worden waarin er naar meer uniformiteit en kwaliteit wordt gestreefd.

Nu ontstaat de vraag: hoe kunnen we dit bewerkstelligen? Het efficiënter inrichten, zonder dat de kwaliteit verloren gaat? En, wat hebben wij als (indicerend) wijkverpleegkundigen nodig om een nog betere zorgprofessional te worden?  

Laten we beginnen met een dialoog tussen wijkverpleegkundigen, met hen afstemmen op welke manier er beter geïndiceerd kan worden. Wat kan er geleerd worden van elkaar en welke kennis is er nodig in dit bewegende landschap waar wijkverpleegkundigen te maken hebben met zorgorganisaties en zorgverzekeraars die ook iets van een indicatie vinden. Hierbij is de ontwikkeling van de beroepsgroep zelf van belang. Wat is jouw eigen visie op de zorg, sta je open voor peer-reviews en feedback en uiteraard ook; op welke manier kan de dialoog worden aangegaan met andere stakeholders? Het gaat hier niet om of de zorgvraag goed of slecht is geïndiceerd, maar hoe kan het beter en wat is daarvoor nodig.

De beste zorgprofessional

Bij Roamler Care vinden we het belangrijk om de zorgverlener tijdens werkzaamheden goed te ondersteunen en te faciliteren in het worden van een nog betere zorgprofessional. Zo zijn er voor, tijdens en na het uitvoeren van indiceeropdrachten verschillende mogelijkheden tot support – zowel door het Roamler Care team, als door een community van mede-zorgprofessionals. Intercollegiale toetsing speelt daarbij een grote rol; regelmatig worden indicaties tegengelezen door indicerende collega’s, en worden er onder leiding van Roamler Care community bijeenkomsten georganiseerd om vakkennis te delen. Zo houden we elkaar scherp, maar voelt de zzp zorgverlener ook dat er een team achter hem of haar staat.

Roamler Care zorgt middels slimme mobiele techniek dat thuiszorgorganisaties een beroep kunnen doen op bekwame en gescreende wijkverpleegkundigen, en zorgt tegelijkertijd dat zorgprofessionals weer kunnen genieten van het beroep waar zoveel waardering uit gehaald wordt.

Zorgorganisatie of zzp-er en wil je meer weten over indiceren via Roamler Care? Dat kan! Neem gerust contact op via care@roamler.com of bel 020-8202583. Bekijk ook onze video hier.

*Yingzi is wijkverpleegkundige en werkt als Project Manager bij Roamler Care.